Dokumenty firmy

NIP

REGON

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI


Link do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
BP BUSMARKET  NIP: 6262111519 - możecie Państwo sprawdzić nasz status prawny.


konto firmowe BP BUSMARKET:

dane odbiorcy:
Biuro Podróży BUSMARKET
41-933 Bytom
ul. Spółdzielców 4/1

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Nr konta:  82194010765257755400000000

w tytule przelewu proszę wpisywać: rezerwacja nr ....

! proszę się nie zdziwić adresem bytomskim podanym w namiarach na konto - to adres siedziby firmy,
a biuro obsługi klienta to Katowice (tak, jak w zaświadczeniu o działalności)

Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole:
Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:
1. dane odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku),
2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN),
przed którym należy dodatkowo wpisać "PL":
PL (26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu),
3. tytuł płatności - należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew,
4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
Credit Agricole Bank Polska SA
Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław, Polska
5. kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR 

Bank Credit Agricole uznaje konta swoich klientów przychodzącymi przelewami
w EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY i PLN,
przy czym uznanie konta następuje zawsze w walucie PLN.
Jeśli przelew zostanie wysłany w innej walucie niż wymieniona powyżej
nie dotrze do Banku Credit Agricole,
lecz zostanie zwrócony do banku nadawcy przelewu

w razie niejasności i dodatkowych pytań prosimy o kontakt !